Hóa học Lớp 12: Cho hỗn hợp ancol CH 3 OH và C 2 H 5 OH phản ứng với hỗn hợp 2 axit CH 3 COOH, HCOOH. Số loại este được tạo ra tối đa là

Hóa học Lớp 12: Cho hỗn hợp ancol CH 3 OH và C 2 H 5 OH phản ứng với hỗn hợp 2 axit CH 3 COOH, HCOOH. Số loại este được tạo ra tối đa là bao nhiêu? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ