Hóa học Lớp 12: Cho dãy các chất: Al, Al 2 O 3 , Al 2 (SO 4 ) 3 , Al(OH) 3 . Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch NaO

Hóa học Lớp 12: Cho dãy các chất: Al, Al 2 O 3 , Al 2 (SO 4 ) 3 , Al(OH) 3 . Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ứng với dung dịch HCl là A. 1. B. 3. C. 2. D. 4., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Cho dãy các chất: Al, Al 2 O 3 , Al 2 (SO 4 ) 3 , Al(OH) 3 . Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch NaO”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ