Hóa học Lớp 12: Cho các phát biểu sau: (a) Các oxit của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ phản ứng với CO tạo thành kim

Hóa học Lớp 12: Cho các phát biểu sau: (a) Các oxit của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ phản ứng với CO tạo thành kim loại (b) Nhúng thanh Cu vào dung dịch Zn(NO 3 ) 2 xảy ra ăn mòn điện hóa (c) Các kim loại Mg, K và Fe đều khử được ion Ag + trong dung dịch thành Ag (d) Cho Mg dư vào dung dịch FeCl 3 thu được Fe (e) Để bảo vệ tàu biển bằng thép, người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) những tấm Zn (g) Các kim loại Ca, Fe, Al và K chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy Số phát biểu đúng là A. 3 B. 2 C. 5 D. 4, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Cho các phát biểu sau: (a) Các oxit của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ phản ứng với CO tạo thành kim”

  1. Giải đáp B

    (d) Cho Mg dư vào dung dịch FeCl3 thu được Fe

    (e) Để bảo vệ tàu biển bằng thép, người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) những tấm Zn

    Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ