Hóa học Lớp 12: Cho các chất sau: B r 2 ,   K 2 S O 4 ,   C 2 H 5 O H / H 2 S O 4   &#27

Hóa học Lớp 12: Cho các chất sau: B r 2 ,   K 2 S O 4 ,   C 2 H 5 O H / H 2 S O 4   đ a c ,   N a O H ,   H C l ,   N a ,   N a C l ,   H N O 2 . Số chất không phản ứng với glixin là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ