Hóa học Lớp 12: Cho 35,16 g Gly-Ala-Phe tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m A. 52,62 B. 48,3 C. 43,92g D. 54,78 g

Hóa học Lớp 12: Cho 35,16 g Gly-Ala-Phe tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m A. 52,62 B. 48,3 C. 43,92g D. 54,78 g, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ