Hóa học Lớp 12: Cho 3 gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại kiềm thuộc 2 chủ kì liên tiếp vào nước dư thì thu được 1,12 l khí đktc tên 2 kim loại kiềm là A. L

Hóa học Lớp 12: Cho 3 gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại kiềm thuộc 2 chủ kì liên tiếp vào nước dư thì thu được 1,12 l khí đktc tên 2 kim loại kiềm là A. Li và Na B. Na và K C. K và Rb D. Rb và Cs, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ