Hóa học Lớp 12: Cho 28 gam Fe hòa tan trong 256 ml dung dịch H 2 SO 4 14% (có khối lượng riêng 1,095 g/ml), có khí h

Hóa học Lớp 12: Cho 28 gam Fe hòa tan trong 256 ml dung dịch H 2 SO 4 14% (có khối lượng riêng 1,095 g/ml), có khí hiđro thoát ra. Sau khi kết thúc phản ứng, đem cô cạn dung dịch thì thu được m gam một tinh thể muối ngậm 7 phân tử nước (n muối : n nước = 1 : 7). Trị số của m là: A. 116,8 gam B. 70,13 gam C. 111,2 gam D. 139 gam, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ