Hóa học Lớp 12: Cho 150 ml dung dịch NaOH 7M tác dụng với 100 ml dung dịch Al 2 SO 4 3 1M. Nồng độ mol của dung dịch NaOH sau phản úng

Hóa học Lớp 12: Cho 150 ml dung dịch NaOH 7M tác dụng với 100 ml dung dịch Al 2 SO 4 3 1M. Nồng độ mol của dung dịch NaOH sau phản úng là   A. 1M   B. 2M   C. 3M   D. 4M, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Cho 150 ml dung dịch NaOH 7M tác dụng với 100 ml dung dịch Al 2 SO 4 3 1M. Nồng độ mol của dung dịch NaOH sau phản úng”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ