Hóa học Lớp 12: Chất nào được hấp thụ trực tiếp vào máu qua mao trạng ruột rồi theo máu về gan ? A. Glucozơ. B. Glicogen. C. Protein. D. Lipit.

Hóa học Lớp 12: Chất nào được hấp thụ trực tiếp vào máu qua mao trạng ruột rồi theo máu về gan ? A. Glucozơ. B. Glicogen. C. Protein. D. Lipit., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai