Hóa học Lớp 12: Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa làm mất màu dung dịch brom? A. Ancol benzylic

Hóa học Lớp 12: Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa làm mất màu dung dịch brom? A. Ancol benzylic B. Anilin C. Phenol D. Alanin, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai