Hóa học Lớp 12: Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch NaOH? A. Gly-Ala. B. Alanin. C. Anilin.

Hóa học Lớp 12: Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch NaOH? A. Gly-Ala. B. Alanin. C. Anilin. D. Lysin., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ