Hóa học Lớp 12: Chất nào sau đây không phải là este? A. C 3 H 5 (COOCH 3 ) 3 . B. HCOOCH 3 . C. CH 3 COOC 2 H 5 .

Hóa học Lớp 12: Chất nào sau đây không phải là este? A. C 3 H 5 (COOCH 3 ) 3 . B. HCOOCH 3 . C. CH 3 COOC 2 H 5 . D. CH 3 COC 2 H 5 ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Chất nào sau đây không phải là este? A. C 3 H 5 (COOCH 3 ) 3 . B. HCOOCH 3 . C. CH 3 COOC 2 H 5 .”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ