Hóa học Lớp 12: Chất nào sau đây không có phản ứng tráng bạc? A. Metyl fomat. B. Natri fomat. C.

Hóa học Lớp 12: Chất nào sau đây không có phản ứng tráng bạc? A. Metyl fomat. B. Natri fomat. C. Glyxin. D. Axit fomic., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ