Hóa học Lớp 12: Chất nào sau đây có phản ứng trùng hợp? A. Benzen. B. Etylen glicol. C. Axit axetic.

Hóa học Lớp 12: Chất nào sau đây có phản ứng trùng hợp? A. Benzen. B. Etylen glicol. C. Axit axetic. D. Etilen., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ