Hóa học Lớp 12: Câu 24. Chỉ ra nội dung đúng: A. Mỡ động vật và dầu thực vật đều chứa chủ yếu là các gốc axit béo no. B. Mỡ động vật và dầu thực vật đề

Hóa học Lớp 12: Câu 24. Chỉ ra nội dung đúng: A. Mỡ động vật và dầu thực vật đều chứa chủ yếu là các gốc axit béo no. B. Mỡ động vật và dầu thực vật đều chứa chủ yếu là các gốc axit béo không no. C. Mỡ động vật chứa chủ yếu gốc axit béo không no, dầu thực vật chứa chủ yếu gốc axit béo no. D. Mỡ động vật chứa chủ yếu gốc axit béo no, dầu thực vật chứa chủ yếu gốc axit béo không no., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Câu 24. Chỉ ra nội dung đúng: A. Mỡ động vật và dầu thực vật đều chứa chủ yếu là các gốc axit béo no. B. Mỡ động vật và dầu thực vật đề”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ