Hóa học Lớp 12: Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau? A. HCHO và HCOOH B. HCOOH và CH 3 COO

Hóa học Lớp 12: Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau? A. HCHO và HCOOH B. HCOOH và CH 3 COOH. C. HCOOCH 3 và CH 3 COOH D. CH 3 COCH 3 và CH 3 OCH 3, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ