Hóa học Lớp 12: Cặp chất không xảy ra phản ứng là A. dung dịch NaNO 3 và dung dịch MgCl 2 B. dung dịch NaOH v&a

Hóa học Lớp 12: Cặp chất không xảy ra phản ứng là A. dung dịch NaNO 3 và dung dịch MgCl 2 B. dung dịch NaOH và Al 2 O 3 . C. K 2 O và H 2 O. D. Na và dung dịch KCl., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Cặp chất không xảy ra phản ứng là A. dung dịch NaNO 3 và dung dịch MgCl 2 B. dung dịch NaOH v&a”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ