Hóa học Lớp 12: Cacbohiđrat nào sau đây làm mất màu dung dịch Br 2 là A. Saccarozơ B. Xenlulozơ C

Hóa học Lớp 12: Cacbohiđrat nào sau đây làm mất màu dung dịch Br 2 là A. Saccarozơ B. Xenlulozơ C. Fructozơ D. Glucozơ, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ