Hóa học Lớp 11: Trong các chất dưới đây, chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất? A. butan . B. etan .

Hóa học Lớp 11: Trong các chất dưới đây, chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất? A. butan . B. etan . C. metan . D. propan ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 11: Trong các chất dưới đây, chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất? A. butan . B. etan .”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ