Hóa học Lớp 11: Thổi luồng khí CO qua ống đựng m gam Fe 2 O 3 . Sau một thời gian thu được m 1 gam hỗn hợp Y gồm 4 chất rắn khác nhau. H

Hóa học Lớp 11: Thổi luồng khí CO qua ống đựng m gam Fe 2 O 3 . Sau một thời gian thu được m 1 gam hỗn hợp Y gồm 4 chất rắn khác nhau. Hòa tan hết chất rắn Y bằng dung dịch HNO 3 dư thu được 0,448 lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được (m 1 + 16,68) gam muối khan. Giá trị của m, m 1 và thể tích khí CO lần lượt: A. 4,0; 3,76; 0,672 lít B. 8,0; 7,52; 0,672 lít C. 8,0; 7,52; 0, 336 lít D. 4,0; 3,76; 0,336 lít, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 11: Thổi luồng khí CO qua ống đựng m gam Fe 2 O 3 . Sau một thời gian thu được m 1 gam hỗn hợp Y gồm 4 chất rắn khác nhau. H”

 1. Giải đáp  B

  Sơ đồ phản ứng: CO + Fe2O3

  → m1 gam Y+ HNO3 dư→ Fe(NO3)3+ NO

  Ta có: nNO = 0,448/22,4 = 0,02 mol

  – Quá trình cho e:

  C+2 → C+4+ 2e

  0,03←        0,06

  – Quá trình nhận e:

  NO3-+5+ 3e+ 4H+  NO + 2H2O

               0,06←       0,02 mol

  Áp dụng định luật bảo toàn e:

  ne cho = ne nhận = 0,06 mol → nCO = 0,03 mol

  → VCO = 0,672 lít

  Ta có: nO (oxit tách ra) = nCO phản ứng = 0,03 mol

  →m1 = m – mO (oxit tách ra) = m- 0,03.16 = m- 0,48 (gam)

  Ta có:


  Theo bảo toàn nguyên tố Fe ta có:

  nFe(NO3)3=2.nFe2O3

   m+16,2242=2m160 →m = 8 gam→m1 = m- 0,48 = 7,52 gam

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ