Hóa học Lớp 11: Phản ứng nào dưới đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch? A. Zn + H 2 SO 4 → ZnSO 4 + H

Hóa học Lớp 11: Phản ứng nào dưới đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch? A. Zn + H 2 SO 4 → ZnSO 4 + H 2 B. Fe(NO 3 ) 3 + 3NaOH ® Fe(OH) 3 + 3NaNO 3 C. 2Fe(NO 3 ) 3 + 2KI → 2Fe(NO 3 ) 2 + I 2 + 2KNO 3 D. Zn + 2Fe(NO 3 ) 3 → Zn(NO 3 ) 2 + 2Fe(NO 3 ) 2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 11: Phản ứng nào dưới đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch? A. Zn + H 2 SO 4 → ZnSO 4 + H”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ