Hóa học Lớp 11: Nồng độ mol của phân tử có trong dung dịch AlCl 3 có [Cl – ]= 0,3M là: A. 0,3M B. 0,9M C.

Hóa học Lớp 11: Nồng độ mol của phân tử có trong dung dịch AlCl 3 có [Cl – ]= 0,3M là: A. 0,3M B. 0,9M C. 0,1M D. 0,6M, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 11: Nồng độ mol của phân tử có trong dung dịch AlCl 3 có [Cl – ]= 0,3M là: A. 0,3M B. 0,9M C.”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ