Hóa học Lớp 11: Nhiệt độ sôi của ancol etylic cao hơn nhiệt độ sôi của đimetyl ete là do: A. Phân tử ancol phân c

Hóa học Lớp 11: Nhiệt độ sôi của ancol etylic cao hơn nhiệt độ sôi của đimetyl ete là do: A. Phân tử ancol phân cực mạnh. B. Cấu trúc phân tử ancol bền vững hơn. C. Ancol etylic tạo liên kết hiđro với nước. D. Ancol etỵlic tạo được liên kết hiđro liên phân tử, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ