Hóa học Lớp 11: Muối axit là A. Muối tạo bởi bazơ yếu và axit mạnh. A. Muối tạo bởi bazơ yếu và axit mạnh. B. Muối vẫn c&og

Hóa học Lớp 11: Muối axit là A. Muối tạo bởi bazơ yếu và axit mạnh. A. Muối tạo bởi bazơ yếu và axit mạnh. B. Muối vẫn còn hiđro có khả năng phân li ra cation H + C. Muối vẫn còn hiđro trong phân tử. D. Muối có khả năng phản ứng với bazơ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 11: Muối axit là A. Muối tạo bởi bazơ yếu và axit mạnh. A. Muối tạo bởi bazơ yếu và axit mạnh. B. Muối vẫn c&og”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ