Hóa học Lớp 11: Một dung dịch X chứa 0,01 mol Ba 2+ , 0,01 mol NO 3 – , a mol OH – , b mol Na + . Để trung hòa lượng dung dịch X n&agra

Hóa học Lớp 11: Một dung dịch X chứa 0,01 mol Ba 2+ , 0,01 mol NO 3 – , a mol OH – , b mol Na + . Để trung hòa lượng dung dịch X này cần dùng 400 ml dung dịch HCl có pH=1. Khối lượng chất rắn thu được sau khi cô cạn dung dịch X là: A. 3,36 gam B. 1,68 gam C. 2,56 gam D. 3,42 gam, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 11: Một dung dịch X chứa 0,01 mol Ba 2+ , 0,01 mol NO 3 – , a mol OH – , b mol Na + . Để trung hòa lượng dung dịch X n&agra”

  1. Giải đáp A

    a = nOH- = nH+ = 0,1.0,4 = 0,04 mol

    BTĐT: 2nBa2+ + nNa+ = nNO3- + nOH- => 2.0,01 + b = 0,01 + 0,04 => b= 0,03

    m chất rắn = 0,01.137+0,01.62+0,04.17+0,03.23=3,36 gam

    Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ