Hóa học Lớp 11: X là axit cacboxylic no, đơn chức, Y là axit cacboxylic không no, đơn chức có một liên kết C=C v&

Hóa học Lớp 11: X là axit cacboxylic no, đơn chức, Y là axit cacboxylic không no, đơn chức có một liên kết C=C và có đồng phân hình học và Z là este hai chức tạo thành từ X , Y và một ancol no (tất cả đều mạch hở, thuần chức). Đốt cháy hoàn toàn 7,14 gam E chứa X , Y , Z thu được 4,32 gam H 2 O. Mặt khác 7,14 gam E có thể phản ứng tối đa với dung dịch chứa 0,09 mol NaOH, sản phẩm sau phản ứng có chứa 9,39 gam hỗn hợp các chất hữu cơ. Cho các phát biểu liên quan đến bài toàn gồm: (1) Phần trăm khối lượng của Z trong E là 18,07%. (2) Số mol của X trong E là 0,02 mol. (3) Khối lượng của Y trong E là 5,16 gam. (4) Phân tử Z có 12 nguyên tử H. (5) X có phản ứng tráng bạc. Số phát biểu đúng là A. 3. B. 2. C. 4. D. 1., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 11: X là axit cacboxylic no, đơn chức, Y là axit cacboxylic không no, đơn chức có một liên kết C=C v&”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ