Hóa học Lớp 11: Khi cho propan-2-ol qua CuO đun nóng, sản phẩm thu được là A. CH3CHO. B. CH3COOH. C. CH3OH. D. CH3COCH3

Hóa học Lớp 11: Khi cho propan-2-ol qua CuO đun nóng, sản phẩm thu được là A. CH3CHO. B. CH3COOH. C. CH3OH. D. CH3COCH3, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 11: Khi cho propan-2-ol qua CuO đun nóng, sản phẩm thu được là A. CH3CHO. B. CH3COOH. C. CH3OH. D. CH3COCH3”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ