Hóa học Lớp 11: Hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) có tỉ khối hơi đối với H 2 là 30. X có phản ứng tráng gư­ơng, số c&oc

Hóa học Lớp 11: Hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) có tỉ khối hơi đối với H 2 là 30. X có phản ứng tráng gư­ơng, số công thức cấu tạo phù hợp của X là A. 4 B. 3 C. 1 D . 2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ