Hóa học Lớp 11: Hợp chất (CH 3 ) 3 COH có tên thay thế là A. 2-metylpropan-2-ol B. 1,1-đimetyletanol C. trimet

Hóa học Lớp 11: Hợp chất (CH 3 ) 3 COH có tên thay thế là A. 2-metylpropan-2-ol B. 1,1-đimetyletanol C. trimetylmetanol. D. butan-2-ol., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ