Hóa học Lớp 11: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau: a, C2H2➡️C2H4➡️C2H5OH➡️CH3CHO➡️CH3COO b, Al4C3➡️CH4➡️C2H2➡️C6H6➡️C6H5Br Al4C3➡️CH4➡️CH3CHO➡️C2H5OH➡️ H3

Hóa học Lớp 11: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau: a, C2H2➡️C2H4➡️C2H5OH➡️CH3CHO➡️CH3COO b, Al4C3➡️CH4➡️C2H2➡️C6H6➡️C6H5Br Al4C3➡️CH4➡️CH3CHO➡️C2H5OH➡️ H3COOH, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ