Hóa học Lớp 11: Hoà tan 100ml HCL 1M vào 400ml NaOH 1M thủ được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X

Hóa học Lớp 11: Hoà tan 100ml HCL 1M vào 400ml NaOH 1M thủ được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ