Hóa học Lớp 11: Hòa tan hết hỗn hợp kim loại ( Mg, Al, Zn) trong dung dịch HNO 3 loãng vừa đủ thu được dung dịch X và kh&ocir

Hóa học Lớp 11: Hòa tan hết hỗn hợp kim loại ( Mg, Al, Zn) trong dung dịch HNO 3 loãng vừa đủ thu được dung dịch X và không có khí thoát ra. Cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được m gam muối khan ( trong đó oxi chiếm 61,364% về khối lượng ). Nung m gam muối khan nói trên tới khối lượng không đổi thu được 19,2 gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây A. 70 B. 80 C. 65 D. 75, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 11: Hòa tan hết hỗn hợp kim loại ( Mg, Al, Zn) trong dung dịch HNO 3 loãng vừa đủ thu được dung dịch X và kh&ocir”

 1. Giải đáp A

  Mg → Mg+2 +2e

   Al→ Al+3 +3e

  Zn → Zn+2 + 2e

  N+5 + 8e → N-3

  Muối có Mg(NO3)2, Al(NO3)3, Zn(NO3)2 và NH4NO3 

  → rắn nung nóng có MgO, ZnO, Al2O3

  Đặt khối lượng kim loại trong 19,2 g rắn trên là x g và số mol O là y mol

   → x + 16y =19,2 mol

  Trong muối nitrat của kim loại trong X có nNO3= 2y

  Bảo toàn e có nNH4NO3 =  y . 2 : 8 = 0,25y

  Trong muối khan của dung dịch X có 

  %O =

  Nên x = 12,8 và y =0,4

  → m = x + 62.2y + 80.0,25y =70,4

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ