Hóa học Lớp 11: Đun nóng m gam Cu(NO 3 ) 2 một thời gian rồi dừng lại, làm nguội và đem cân thấy khối lượng chất rắn gi

Hóa học Lớp 11: Đun nóng m gam Cu(NO 3 ) 2 một thời gian rồi dừng lại, làm nguội và đem cân thấy khối lượng chất rắn giảm 0,54 gam so với ban đầu. Khối lượng Cu(NO 3 ) 2 đã bị nhiệt phân là: A. 1,88 gam B. 0,47 gam C. 9,40 gam D. 0,94 gam, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 11: Đun nóng m gam Cu(NO 3 ) 2 một thời gian rồi dừng lại, làm nguội và đem cân thấy khối lượng chất rắn gi”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ