Hóa học Lớp 11: Để nhận biết các chất: metanol, glixerol, dung dịch glucozơ, dung dịch anilin ta có thể tiến hành theo trìn

Hóa học Lớp 11: Để nhận biết các chất: metanol, glixerol, dung dịch glucozơ, dung dịch anilin ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây? A. Dùng dung dịch AgNO 3 /NH 3 , dùng Cu(OH) 2 , dùng nước brom B. Dùng dung dịch AgNO 3 /NH 3 , dùng nước brom C. Dùng Na kim loại, dùng dung dịch AgNO 3 /NH 3 D. Dùng Na kim loại, dùng nước brom, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai