Hóa học Lớp 11: Dd A chứa x mol S2- và 0,5 mol Br- cùng với 0,9 mol K+. Giá trị của x là: A. 0,2 mol B. 0,4 mol C. 0,8 mol D. 0,1 mol

Hóa học Lớp 11: Dd A chứa x mol S2- và 0,5 mol Br- cùng với 0,9 mol K+. Giá trị của x là: A. 0,2 mol B. 0,4 mol C. 0,8 mol D. 0,1 mol, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ