Hóa học Lớp 11: Dãy nào sau đây gồm các ion tồn tại đồng thời trong một dung dịch A. Ag + , Fe 3+ , H + , Br – , NO 3

Hóa học Lớp 11: Dãy nào sau đây gồm các ion tồn tại đồng thời trong một dung dịch A. Ag + , Fe 3+ , H + , Br – , NO 3 – , CO 3 2- B. Ca 2+ , K + , Cu 2+ , OH – , Cl – C. Na + , NH 4 + , Al 3+ , SO 4 2- , OH – , Cl – D. Na + , Mg 2+ , NH 4 + , Cl – ; NO 3 -, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 11: Dãy nào sau đây gồm các ion tồn tại đồng thời trong một dung dịch A. Ag + , Fe 3+ , H + , Br – , NO 3”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ