Hóa học Lớp 11: Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan ? A. C 2 H 2 , C 3 H 4 , C 4 H

Hóa học Lớp 11: Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan ? A. C 2 H 2 , C 3 H 4 , C 4 H 6 , C 5 H 8 B. CH 4 , C 2 H 2 , C 3 H 4 , C 4 H 10 C. CH 4 , C 2 H 6 , C 4 H 10 , C 5 H 12 D. C 2 H 6 , C 3 H 8 , C 5 H 10 , C 6 H 12, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 11: Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan ? A. C 2 H 2 , C 3 H 4 , C 4 H”

  1. Giải đáp C

    Giải đáp A sai vì C2H2, C3H4, C4H6, C5H8 thuộc dãy đồng đẳng của ankin CnH2n – 2.

    Giải đáp B sai vì C2H2 và C3H4 thuộc dãy đồng đẳng của ankin CnH2n – 2.

    Giải đáp D sai vì C5H10 thuộc dãy đồng đẳng của anken CnH2n.

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ