Hóa học Lớp 11: Dãy gồm tất cả các chất đều tác dụng được axit axetic là: A. Na 2 O ,   NaHCO 3 , &#16

Hóa học Lớp 11: Dãy gồm tất cả các chất đều tác dụng được axit axetic là: A. Na 2 O ,   NaHCO 3 ,   KOH ,   Ag B. HCl ,   MgO ,   Ca ,   MgCO 3 C. Mg ,   BaO ,   CH 3 OH ,   C 2 H 5 NH 2 D. CH 3 OH ,   NH 3 ,   Na 2 SO 4 ,   K, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 11: Dãy gồm tất cả các chất đều tác dụng được axit axetic là: A. Na 2 O ,   NaHCO 3 , &#16”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ