Hóa học Lớp 11: Cho các dung dịch: NH 3 , NaOH, Ba(OH)2 có cùng nồng độ mol/l và có các giá trị pH l&a

Hóa học Lớp 11: Cho các dung dịch: NH 3 , NaOH, Ba(OH)2 có cùng nồng độ mol/l và có các giá trị pH là pH1, pH2 và pH3. Sự sắp xếp nào đúng? A. pH1 < pH2< pH3 B. pH3 < pH2< pH1 C. pH3 < pH1< pH2 D. pH1 < pH3< pH2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai