Hóa học Lớp 11: Các chất nào sau đây thuộc dãy đồng đẳng có công thức chung C n H 2n+2 . A. CH 4 , C 2 H

Hóa học Lớp 11: Các chất nào sau đây thuộc dãy đồng đẳng có công thức chung C n H 2n+2 . A. CH 4 , C 2 H 2 , C 3 H 8 , C 4 H 10 , C 6 H 12 . B. CH 4 , C 3 H 8 , C 4 H 10 , C 5 H 12 . C. C 4 H 10 , C 5 H 12 , C 6 H 12 . D. Cả A, B, C đều đúng., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 11: Các chất nào sau đây thuộc dãy đồng đẳng có công thức chung C n H 2n+2 . A. CH 4 , C 2 H”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ