Hóa học Lớp 11: 6) Kết luận nào sau đây là đúng ?         A. Các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ liên kết với nhau không theo 1 thứ tự nhất địn

Hóa học Lớp 11: 6) Kết luận nào sau đây là đúng ?         A. Các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ liên kết với nhau không theo 1 thứ tự nhất định.                       B. Các chất có thành phần phân tử hơn kém nhau 1 hay nhiều nhóm -CH2-,do đó tính chất hóa học khác nhau là những chất đồng đẳng.          C. Các chất có cùng công thức phân tử nhưng khác nhau về công thức cấu tạo được gọi là các chất đồng phân.  D. Các chất khác nhau có cùng khối lượng phân tử được gọi là các chất đồng phân của nhau., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ