Hóa học Lớp 10: Từ 120 gam FeS 2 có thể điều chế được bao nhiêu ml dung dịch H 2 SO 4 98% ( D = 1 , 84 g / ml ) (Biết hiệu

Hóa học Lớp 10: Từ 120 gam FeS 2 có thể điều chế được bao nhiêu ml dung dịch H 2 SO 4 98% ( D = 1 , 84 g / ml ) (Biết hiệu suất của cả quá tình là 80%)? A. 86,96ml. B. 98,66ml. C. 68,96ml. D. 96,86ml., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 10: Từ 120 gam FeS 2 có thể điều chế được bao nhiêu ml dung dịch H 2 SO 4 98% ( D = 1 , 84 g / ml ) (Biết hiệu”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ