Hóa học Lớp 10: Trong tự nhiên Ag tồn tại chủ yếu dưới dạng hai đồng vị trong đó 107 Ag chiếm 56% . Biết nguyên tử khối trung bình của Ag là 107,88 . T

Hóa học Lớp 10: Trong tự nhiên Ag tồn tại chủ yếu dưới dạng hai đồng vị trong đó 107 Ag chiếm 56% . Biết nguyên tử khối trung bình của Ag là 107,88 . Tính số khối của đồng vị còn lại, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 10: Trong tự nhiên Ag tồn tại chủ yếu dưới dạng hai đồng vị trong đó 107 Ag chiếm 56% . Biết nguyên tử khối trung bình của Ag là 107,88 . T”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ