Hóa học Lớp 10: Trong 5 gam electron có số hạt là A. $5,5\times {{10}^{27}}$ hạt B. 10 hạt C. ${{10}^{27}}$ hạt D. 27 hạt

Hóa học Lớp 10: Trong 5 gam electron có số hạt là A. $5,5\times {{10}^{27}}$ hạt B. 10 hạt C. ${{10}^{27}}$ hạt D. 27 hạt, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ