Hóa học Lớp 10: Tổng điện tích l ớp vỏ của nguyên t ử R có điện tích bằng -32.10 ‑ 19 C . Nguyên tố R là

Hóa học Lớp 10: Tổng điện tích l ớp vỏ của nguyên t ử R có điện tích bằng -32.10 ‑ 19 C . Nguyên tố R là A. Mg. B. Ca. C . K. D. Al., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai