Hóa học Lớp 10: Thủy phân hoàn toàn 5,28 gam este X có công thức phân tử là C4H8O2 trong 92 gam dung dịch NaOH 4%; Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu đ

Hóa học Lớp 10: Thủy phân hoàn toàn 5,28 gam este X có công thức phân tử là C4H8O2 trong 92 gam dung dịch NaOH 4%; Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được chất rắn khan Y. Nung nóng Y với bột Cao dư, thu được 0,96 gam một chất khí. Tên gọi của X là A. metylpropionat B.propyl fomat C. etyl axetat. D. metyl acrylat, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai