Hóa học Lớp 10: Ở điều kiện thường Crom có cấu trúc mạng lập phương tâm khối trong đó thể tích các nguyê

Hóa học Lớp 10: Ở điều kiện thường Crom có cấu trúc mạng lập phương tâm khối trong đó thể tích các nguyên tử chiếm 68% thể tích tinh thể. Khối lượng riêng của Cr là 7,2 g/cm 3 . Nếu coi nguyên tử Cr có dạng hình cầu thì bán kính gần đúng của nó là A. 0,155 nm B. 0,125 nm C. 0,134 nm D. 0,165 nm, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 10: Ở điều kiện thường Crom có cấu trúc mạng lập phương tâm khối trong đó thể tích các nguyê”

 1. Khối lượng riêng của Cr là 7,2 g/cm3

  nghĩa là 7,2 gam Cr ↔ 7,2 ÷ 52 × 6,023 × 1023 hạt nguyên tử Cr chiếm thể tích là 1cm3 = 10-6 m3.
  Lại để ý: mỗi nguyên tử chỉ chiếm 68% thể tích tinh thể (còn lại là rỗng),
  nghĩa là thể tích thực của mỗi nguyên tử Crom là:
  V1 nguyên tử = 10-6 × 0,68 ÷ (7,2 ÷ 52 × 6,023 × 1023)) = 4 ÷ 3πr3.
  Bấm fx CASIO có ngay r = 1,25 × 10-10 m = 0,125 nm.
  ta chọn đáp án B. 

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ