Hóa học Lớp 10: Nếu cho 1 mol mỗi chất: C a O C l 2 ,   K M n O 4 ,   K 2 C r 2 O 7 ,   M n O 2

Hóa học Lớp 10: Nếu cho 1 mol mỗi chất: C a O C l 2 ,   K M n O 4 ,   K 2 C r 2 O 7 ,   M n O 2 lần lượt phản ứng với lượng dư dung dịch HCl đặc, chất tạo ra lượng khí C l 2 nhiều nhất là A. K M n O 4 B. C a O C l 2 C. K 2 C r 2 O 7 D. M n O 2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ