Hóa học Lớp 10: Ion nào sau đây có 32 electron? A. C O 3 2 – B. S O 4 2 – C. N H 4 + D.

Hóa học Lớp 10: Ion nào sau đây có 32 electron? A. C O 3 2 – B. S O 4 2 – C. N H 4 + D. N O 2 -, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 10: Ion nào sau đây có 32 electron? A. C O 3 2 – B. S O 4 2 – C. N H 4 + D.”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ