Hóa học Lớp 10: Hòa tan hoàn toàn 6,93 gam hỗn hợp gồm Zn, Fe, Al trong dung dịch H2SO4 loãng thu được khí X và dung dịch Y. Cho khí X đi qua vôi sống,

Hóa học Lớp 10: Hòa tan hoàn toàn 6,93 gam hỗn hợp gồm Zn, Fe, Al trong dung dịch H2SO4 loãng thu được khí X và dung dịch Y. Cho khí X đi qua vôi sống, sau đó cho đi qua 32 gam CuO đốt nóng , cuối cùng cho qua H2SO4 đặc . Sau thí nghiệm khối lượng bình đựng H2SO4 đặc tăng thêm 2,97 gam. Dung dich Y cho tác dụng với NaOH dư , nung nóng trong không khí. Lọc lấy kết tủa , rồi nung nóng đến khối lượng không đổi, thu được 2,4 gam chất rắn. Hãy viết các phương trình xảy ra và tính thành phần phần trăm mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu, biết rằng các phản ứng đều có hiệu suất 100%., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ